blog
gabinet

Konsultacje (jedna godzina): 120 zł
Terapia indywidualna (jedna godzina): 120 zł
Terapia małżenska/par (od półotrej do dwóch godzin): 150 zł